Coneix l'escola


Qui defensa l'escola pública?

Mobilitzacions

Què anem fent


Agenda

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Nou Consell Escolar (novembre 2015)

Així queda el nou Consell Escolar del centre a desembre del 2014:

Representants Pares:

 • Lidia Alcántara López
 • Chiara Salvia
 • Ruth Moreno Gómez
 • Marta Ferrer Tous
 • Mercè Nogués Ferrer
 • José A. Villar González

Representant AMPA:  Andreu Camps i Folguerola

Representants Mestres:

 • Núria coll Besa
 • Irene Alonso Colmenero
 • Oriol Cruells Roger
 • Sònia Tortell Royo
 • Montse Cervelló
 • Elena Nicolás
 • Mª Lluïsa Merlos

Representant AEC: Eli Faura Pérez

Representant PAS: Sergi Garrido Font

Representant Ajuntament: Gisela Vargas Reyes

Equip Directiu: 

 • Cristina Rojas de la Rosa
 • Alicia Hernández Brull
 • Núria Fauquer Vidal


Convocatòria d'ajuts de les activitats esportives escolars per aquest curs 2015-16

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha comunicat la normativa per a la convocatòria d’ajuts de les activitats esportives escolars organitzades per l’AMPA i les activitats esportives organitzades per entitats i clubs del propi ajuntament.

Si necessiteu més informació podeu preguntar a secretaria o consultar les bases a la web

http://www.vilanova.cat/html/tema/esports/ajuts_per_activitats_esportives.htm


PERSONAL DEL CENTRE CURS 2015-16

Tutora Educació Infantil 3 anys

Elena Nicolàs

Tutora Educació Infantil 4 anys

Núria Coll ( 2/3 de jornada)

Natàlia Jiménez (1/3 de jornada)

Tutora Educació Infantil 5 anys

Maria Blanchart

Tutora 1r. Cicle Inicial

Montse Cervelló

Tutora 2n. Cicle Inicial

Pepa Torné

Tutora 3r. Cicle Mitjà

Lluïsa Merlos

Tutora 4t. Cicle Mitjà

Rosa Mª Gómez

Tutora 5è. Cicle Superior

Àlex Font

Tutora 6è. Cicle Superior

Eva Torres

Tutora UEE Aprenentatges 1

Mercè Ferrà

Tutora UEE Aprenentatges 2

Sònia Tortell

Tutor UEE Aprenentages 3

Armand Cardona

Tutora UEE Aprenentatges 4 / Anglès Ed. Infantil i Cicle Inicial.

Irene Alonso (substituïda per Andrea Gimeno)

Suport UEE  A4 / Música Ed. Infantil

Olga Rodríguez

Mestra suport Educació Infantil / Direcció

Cristina Rojas

Mestra suport primària

Tuli López

Especialista Educació Musical

Núria Fauquer

Especialista Anglès / Cap d’estudis

Alícia Hernández

Especialista Educació Física / Secretari

Oriol Cruells (Ed. Infantil, Cicle Mig i Superior)

Elisenda Pinel (Cicle inicial)

Educadora UEE

Eli Faura

Educadora UEE

Carmen Ballester

Educadora UEE

Carme Farré / Marta Velasco

Educadora UEE

Pilar Jarque

TEI

Elisabeth Mariscal

Vetlladores

Ana Jiménez / Meritxell Bou / Montse Gutiérrez

Conserge

Sergi Garrido

Administratiu

Concepció Reixach

Serveis educatius externs: EAP

Fisioterapeutes

Logopeda

Anna Soms

Ana Delgado i Toni Girona

Neus

Personal de menjador

 

Coordinadora

Marina Nicolás

Cuiner

Josep Ramon Font

Ajudants de cuina

Mònica Limiñana i Carmen Plantón

Monitors

Montse Alsina, Núria Martí, Meritxell Bou, Àngels Rey, Pere Giralt, Mª Carmen Andreu, Paqui Carrillo, Carmen Ayala i Encarna Rey.


Informació beques curs 2015-16

AJUTS PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU PER AL CURS ACADÈMIC 2015-16

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Dia 30 de setembre de 2015

Aquesta sol·licitud s’ha de fer via telemàtica des de casa vostra, no hi haurà sol·licitud en paper per fer el tràmit.

 

http://tinyurl.com/nakrsw5

 

Només els últims 10 dies del període (més o menys), surt la sol·licitud per fer el tràmit en paper. S’ha d’estar atent per quan surti en format paper.

 

A l’escola recollirem les sol·licituds que haureu imprès a casa juntament amb la documentació que heu de presentar.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

-         Fotocòpies dels DNI  de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.

 

-         Fotocòpia de la llibreta d'estalvis o compte corrent on consti l'entitat, l'oficina, el dígit de control i el nº de compte on s'hagi de fer l'ingrés, on constin com a titulars l'alumne i el pare, mare o tutor.

 

-         Fotocòpia del Certificat vigent de minusvàlua expedit pel CAD. En el seu defecte, informe de l'equip d'assessorament psicopedagògic on s'exposi els motius pels quals ha de rebre educació especial.

 

-         Les persones que tenen dret a una deducció de la renda (que cal haver declarat a l'apartat h de l'imprès) han de presentar-ne la documentació acreditativa, segons el cas: fotocòpia del carnet de família nombrosa, del llibre de família, del certificat de minusvalidesa, de la pensió d'orfandat, etc.

 

Menú del menjador 8 de gener del 2016

DX 6
row-1
row-1
macarrons amb tomàquet
croquetes de bacallà amb amanida
fruita

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú   Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Enllaços www

Delicious/ceipmargallo

Facebook del Margalló


            Moodle de l'Escola El Margalló   Canal de videos de l'Escola El Margalló   Correu