Coneix l'escola


Qui defensa l'escola pública?

Mobilitzacions

Què anem fent


Agenda

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

AQUESTA PÀGINA WEB ESTÀ FORA DE SERVEI, TENIM UNA NOVA PÀGINA WEB!!!

Des del mes de gener del 2017 l'Escola El Margalló de Vilanova i la Geltrú té una nova pàgina web:http://agora.xtec.cat/ceipelmargallo-vilanova/


Aquesta pàgina on esteu ara no s'actualitzarà més, a partir d'ara totes les noves informacions de l'escola apareixeran en la nova pàgina web.


FINS AVIAT!

Informació beques curs 2015-16

AJUTS PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU PER AL CURS ACADÈMIC 2015-16

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Dia 30 de setembre de 2015

Aquesta sol·licitud s’ha de fer via telemàtica des de casa vostra, no hi haurà sol·licitud en paper per fer el tràmit.

 

http://tinyurl.com/nakrsw5

 

Només els últims 10 dies del període (més o menys), surt la sol·licitud per fer el tràmit en paper. S’ha d’estar atent per quan surti en format paper.

 

A l’escola recollirem les sol·licituds que haureu imprès a casa juntament amb la documentació que heu de presentar.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

-         Fotocòpies dels DNI  de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.

 

-         Fotocòpia de la llibreta d'estalvis o compte corrent on consti l'entitat, l'oficina, el dígit de control i el nº de compte on s'hagi de fer l'ingrés, on constin com a titulars l'alumne i el pare, mare o tutor.

 

-         Fotocòpia del Certificat vigent de minusvàlua expedit pel CAD. En el seu defecte, informe de l'equip d'assessorament psicopedagògic on s'exposi els motius pels quals ha de rebre educació especial.

 

-         Les persones que tenen dret a una deducció de la renda (que cal haver declarat a l'apartat h de l'imprès) han de presentar-ne la documentació acreditativa, segons el cas: fotocòpia del carnet de família nombrosa, del llibre de família, del certificat de minusvalidesa, de la pensió d'orfandat, etc.

 

Convocatòria d'ajuts de les activitats esportives escolars per aquest curs 2015-16

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha comunicat la normativa per a la convocatòria d’ajuts de les activitats esportives escolars organitzades per l’AMPA i les activitats esportives organitzades per entitats i clubs del propi ajuntament.

Si necessiteu més informació podeu preguntar a secretaria o consultar les bases a la web

http://www.vilanova.cat/html/tema/esports/ajuts_per_activitats_esportives.htm


LLIBRES CURS 2015-16

LLIBRES CURS 2015-2016

Educació Infantil:3 anys

*Petits exploradors. EN MOT. Editorial Baula

Primer trimestre (ISBN:978-84-479-2090-7)

Segon trimestre (ISBN:978-84-479-2091-4)

Tercer trimestre (ISBN:978-84-479-2092-1)

 * Playschool-starters. Ed. Oxford (ISBN:978-0-19-473406-6)

Educació Infantil:4 anys

*Petits exploradors. EN PIU. Editorial Baula

Primer trimestre (ISBN:978-84-479-2096-9)

Segon trimestre (ISBN:978-84-479-2097-6)

Tercer trimestre (ISBN:978-84-479-2098-3)

 * Playschool A. Ed. Oxford (ISBN:978-0-19-473408-0)

Educació Infantil:5 anys

*Petits exploradors. LA NUC. Editorial Baula

Primer trimestre (ISBN:978-84-479-2102-7)

Segon trimestre  (ISBN:978-84-479-2103-4)

Tercer trimestre (ISBN:978-84-479-2104-1)

          *Playschool B. Ed. Oxford (ISBN: 978-0-19-473410-3)

 

Cicle Inicial de Primària: 1r

* Matemàtiques 1.Quaderns 1,2 i 3. Proj. Duna Ed.Teide (ISBN: 978-84-307-1725-5)
* Great Explorers 1. Ed. Oxford: Classbook (ISBN: 978-0-19-450-708-0)

 

 

Cicle Inicial de Primària: 2n

* Matemàtiques 2. Quaderns 1,2 i 3.  Proj. Duna Ed. Teide (ISBN: 978-84-307-1925-9)
* Great Explorers 2. Ed. Oxford: Classbook (ISBN: 978-0-19-450-730-1)

 

Cicle Mitjà de Primària: 3r

 

·         Coneixement del medi natural, social i cultural 3. Castellnou Edicions. Projecte educatiu Salvem la Balena Blanca (ISBN: 978-84-980-4861-2)

·         Explorers. Ed. Oxford. Classbook 3 (ISBN: 978-0-19-450996-1)

·         Explorers. Ed. Oxford. Activity book 3 (ISBN: 978-0-19-450893-3)

·         Quaderns de Matemàtiques Vuit i mig 1-6. Ed.Teide (ISBN: 978-84-307-7999-4)

·         Nou Diccionari Escolar de la Llengua Catalana. Ed. Santillana  (ISBN: 978-84-791-8390-5)

·         Flauta Yamaha (digitació alemanya) YRS-20G

 

Cicle Mitjà de Primària: 4t

 

·         Coneixement del medi natural, social i cultural 4. Castellnou Edicions. Projecte educatiu Salvem la Balena Blanca (ISBN: 978-84-980-4862-9)

·         Nuevo Diccionario Escolar de la Lengua Española. Ed. Santillana.

(ISBN: 978-84-294-4616-6)

·         Quaderns de Matemàtiques Vuit i mig 7-12.Ed.Teide (ISBN:978-84-307-8000-6)

·         Great Explorers. Ed. Oxford. Classbook 4 (ISBN: 978-0-19-450768-4)

·          Great Explorers. Ed. Oxford. Activity book 4 (ISBN: 978-0-19-450760-8)

 

Cicle Superior de Primària: 5è

 

·         Diccionari Oxford Pocket Català-Anglès (ISBN:978-0-19-441928-4)

·         Great Explorers. Ed. Oxford. Classbook 5 (ISBN: 978-0-19-482049-3)

 

Cicle Superior de Primària: 6è

 

·         Great Explorers. Ed. Oxford. Classbook 6 (ISBN: 978-0-19-482050-9)

 


Menú del menjador 8 de gener del 2016

DX 6
row-1
row-1
macarrons amb tomàquet
croquetes de bacallà amb amanida
fruita

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú   Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Enllaços www

Delicious/ceipmargallo

Facebook del Margalló


            Moodle de l'Escola El Margalló   Canal de videos de l'Escola El Margalló   Correu